Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem,
státním rozpočtem České republiky a rozpočtem Hlavního města Prahy

Projekt rozvoje dalšího vzdělávání pro
pedagogické pracovníky v oblasti
volnočasových aktivit

Harmonogram projektu

Realizace projektu byla zahájena 1. ledna 2006 přípravnou fází, která potrvá do konce září 2006. Součástí přípravné fáze je stanovení obsahu pilotního kurzu a následně jeho propagace. Během těchto devíti měsíců dojde k oslovení lektorů, stanovení obsahu výuky a tvorbě nových učebních materiálů. Na konci přípravné fáze bude připraven rozvrh hodin pilotního kurzu.

Druhá část zahrnuje samotnou realizaci pilotního kurzu, která bude trvat od září 2006 do září 2007. Výuka je rozdělena do sedmi bloků, termíny výuky najdete v sekci Rozvrh hodin.

Pro zájemce o účast v pilotním kurzu, popř. pro zaměstnavatele, kteří zvažují vyslání svých zaměstnanců, připravujeme pracovní setkání, na kterých si dovolíme projekt a jeho obsah co nejpodrobněji představit. Představíme učební plán a obsah jednotlivých předmětů. Na vaše otázky budou připraveni tvůrci projektu a členové projektové rady.

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r. o.