Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem,
státním rozpočtem České republiky a rozpočtem Hlavního města Prahy

Projekt rozvoje dalšího vzdělávání pro
pedagogické pracovníky v oblasti
volnočasových aktivit

Kontakty

Adresa : Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA s.r.o., Pilská 9, 198 00 Praha 14-Hostavice
Telefon : 281 932 013
Fax : 281 930 154
E-mail : infovs@palestra.cz
WWW : www.palestra.cz
Č. účtu : 188 964 839 / 0300 (variabilní symbol: rodné číslo, konstantní symbol: 0308)


Ředitelství :
Mgr. Milena Špačková jednatelka 281932013 spackova@palestra.cz
Pavel Špaček jednatel 286852080 spacek@palestra.cz
Prof. PhDr. Václav Hošek,DrSc. rektor 281932013 hosek@palestra.cz
PhDr. Jarmila Mojžíšová, PhD. prorektorka 281932013 mojzisova@palestra.cz

Kontaktní osoba :
Tomáš Mirovský DiS., 281 932 013, mirovsky@palestra.cz

Kontaktní osoby partnerů projektu:
Dětský domov Dolní Počernice - Martin Lněnička, dd_dolpoc@volny.cz
01/44.ZO ČSOP Protěž - Ing. Petr Hedrlín, petr.hedrlin@quick.cz

Vyučující:
Hana Malaníková, hanislava@gmail.com
Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r. o.