Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem,
státním rozpočtem České republiky a rozpočtem Hlavního města Prahy

Projekt rozvoje dalšího vzdělávání pro
pedagogické pracovníky v oblasti
volnočasových aktivit

Knihovna

Knihovní fond obsahuje cca 1500 titulů základní odborné literatury zaměřené na oblast tělovýchovnou a sportovní, biomedicínskou, manažersko-ekonomickou, psychologickou, pedagogickou, sociologickou a esteticko výchovnou. Knihovna vedle půjčování studijní literatury nabízí servisní služby: kopírování, přístup k internetu, zajišťování rešerší z databází, půjčování výukových videokazet a programů na PC.

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r. o.