Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem,
státním rozpočtem České republiky a rozpočtem Hlavního města Prahy

Projekt rozvoje dalšího vzdělávání pro
pedagogické pracovníky v oblasti
volnočasových aktivit

Publicita

V rámci projektu byla připravena tabule s informací o financování projektu. Ta bude umístěna v učebně, kde bude probíhat pilotní kurz a také na všech akcích spojených s projektem.

Od 10.4.2006 probíhá na pražských rádiích Evropa 2 a Rádio Hey informační kampaň. Poslechněte si upoutávku zde.

V červnových Učitelských novinách vyšla reklama s nabídkou účasti v projektu - na inzerát se podívejte zde.

V listech Prahy 14 vyšel dlouhý článek o Palestře, je zde i informace o projektech - článek Listy Prahy 14

V rámci zakončení kurzu proběhnou 3 setkání členů projektového týmu, studentů, lektorů, pozvaných hostů a novinářů. Na prvních dvou budou úspěšným absolventům předána i Osvědčení o absolvování jednoho roku Celoživotního vzdělávání a další Osvědčení, na která mají nárok.

První setkání proběhlo ve středu 3.10. v prostorách Evropského domu v Praze 1, Jungmannově ulici. Prostory nám laskavě zapůjčila Delegace Evropské komise v ČR.

  

  

  

  

  

  

Druhé setkání proběhlo v pondělí 12.11. v restauraci Léta Páně v Praze 9-Dolních Počernicích. Fotografie ze setkání jsou zde:

  

  

Třetí, závěrečné, setkání je připraveno na úterý 18.12.

Informace o publicitě budou doplňovány postupně.

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r. o.