Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem,
státním rozpočtem České republiky a rozpočtem Hlavního města Prahy

Projekt rozvoje dalšího vzdělávání pro
pedagogické pracovníky v oblasti
volnočasových aktivit

Stručný obsah projektu

Obsahem projektu je příprava, realizace a vyhodnocování vzdělávacích kurzů celoživotního vzdělávání určených pro další vzdělávání pedagogických pracovníků ve školách a školských zařízeních, které bude zaměřeno na získávání, zvyšování nebo rozšiřování jejich odborné a pedagogické kvalifikace.

Jde především o vychovatele ve školních družinách a školních klubech, dětských domovech a domech dětí a mládeže. Kurzy budou koncipovány jako navazující a vzájemně se doplňující moduly. Tato koncepce umožní efektivně realizovat přípravu pedagogických pracovníků s různými vzdělávacími potřebami. Vychovatelé a pedagogové volného času, kterým chybí pedagogická způsobilost, ji získají absolvováním pedagogicko-psychologických předmětů. Tato skutečnost se odráží i ve zpracovaném studijním plánu pro jednotlivé kurzy, který zahrnuje několik skupin předmětů.

Pravidla pro účast v pilotním kurzu:
Tento projekt je podporován prostřednictvím Magistrátu hlavního města Prahy, proto je podmínkou účasti v programu trvalé bydliště nebo zaměstnání na území Hlavního města Prahy. V případě, že tuto podmínku nesplňujete, je vaše účast možná, ale je třeba se přihlásit prostřednictvím stránek Celoživotního vzdělávání. V tomto případě ale musíte zaplatit školné i na první rok Celoživotního vzdělávání.

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r. o.